COOP

Učenje zalaganjem u zajednici

Učenje zalaganjem u zajednici: povezivanje studenata i lokalne zajednice – projekt nastao s ciljem promocije razvijanja partnerskog odnosa Sveučilišta i raznovrsnih dionika u zajednici (kroz profitni, neprofitni i javni sektor) putem nastavnog procesa, svojstvenog za treću misiju sveučilišta; doprinos sveučilišta u unapređenju postojećih praksi u javnom/neprofitnom i profitnom sektoru, te  povećanje kvalitete visokoškolske nastave osiguranjem prilika za suradničko učenje u zajednici i jačanjem znanstveno-istraživačkih, analitičkih i kritičkih kompetencija studenata. Ukoliko želite znati više o projektu pogledajte na link www.coop.uniri.hr.