Adresa: Trg braće Mažuranića 10
Grad: Rijeka
Država: Hrvatska

O nama

Vizija


Vizija sveučilišne tvrtke Strip d.o.o. je ostvariti vodeći status u razvoju programa cjeloživotnog obrazovanja temeljenih na tržišnim potrebama uz korištenje modernih tehnologija, te razvijanju poduzetništva baziranog na znanju oslanjajući se na tradiciju Sveučilišta u Rijeci i vlastite potencijale s inovativnim i dinamičnim pristupom tržištu.


Misija


Osigurati razvoj svih poslovnih potencijala  i intelektualnih kapaciteta Sveučilišta u Rijeci vodeći računa o ispunjavanju kriterija i potreba zaposlenika i korisnika usluga u skladu s interesima  šire akademske zajednice.

 

Naš tim

Ivan Roje
Rođen 13. rujna 1985 godine u Rijeci. Diplomirani inženjer elektrotehnike na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Niz godina uključen u rad Sveučilišta u Rijeci kao koordinator provedbe svih projekata iz studentske domene na funkciji predsjednika Studentskog zbora. Autor svih konstitutivnih akata Studentskog zbora i natječaja za sufinanciranje studentskih projekta na Sveučilištu u Rijeci. Za svoj rad nagrađen Rektorovom nagradom. Vodio odnose tvrtke Microsoft Hrvatska sa Sveučilištem u Rijeci tijekom perioda od 3 godine. Microsoft Certified Trainer od 2007.g. Više godina član nadzornog odbora tvrtke Studentski centar u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci. Direktor tvrtke Strip d.o.o. u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci.  
Danko Žitinić
Rođen 12. studenog 1986. godine u Rijeci. Diplomirani ekonomist iz područja menadžmenta u turizmu i ugostiteljstvu, a od 2012. nastavlja svoje školovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju Menadžmenta održivog razvoja, gdje je i doktorski kandidat. Radno iskustvo stekao je tijekom studija nizom projekata iz područja ekonomije na području Primorsko-goranske županije. Dodatna znanja i kompetencije stekao je radom u međunarodnom otpremništvu i špediciji, a danas kao voditelj projekata radi u tvrtki STRIP d.o.o. Također trenutno vrši funkciju zamjenika člana programskog vijeća Rijeka Start up inkubatora, zajedničkog projekta Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, čiji je cilj razvoj studentske poduzetničke kulture.